top of page

יקיצה מוקדמת בבוקר

איך מתמודדים עם יקיצה מוקדמת בבוקר?

בני בן 7 חודשים, מתעורר בשעה מאוד מוקדמת בבוקר (סביבות חמש וחצי) ואיננו חוזר לישון.

מה אפשר לעשות כדי לגרום לו להתעורר בשעה יותר מאוחרת?

תשובה:

בוקר מוקדם הינו דבר סובייקטיבי. כל אחד מגדיר זאת קצת אחרת, ועדין כל עוד זה במסגרת השעות הסבירה, ניתן להחזיר תינוק לישון עד שעה יותר מאוחרת.

(סבירה משמעה שלא נחזיר לישון תינוק שישן כבר 12 שעות ויותר).


בשביל להחזיר תינוק לישון, ראשית יש לגשת אליו בתחושה שהשעה עכשיו היא 2:00 בלילה ולא 5:00 בבוקר, מאחר וכשלכם ההורים ברור שהוא חוזר לישון, אתם מעבירים את התחושה לילד. כשאתם לא בטוחים בעצמכם, ומתלבטים - בנכם ירגיש את חוסר הביטחון וסיכוי נמוך שיצליח לחזור לישון.

שנית, לאחר שנגשתם, החזירו אותו לישון, גם אם הוא מתנגד בהתחלה וגם אם זה לוקח לו זמן להרדם. בסופו של דבר הוא ירדם. תמשיכו כך בעקביות משך שלושה ארבעה בקרים והשעה החדשה והמאוחרת שבה התעורר תשמר לו גם לבקרים הבאים. אבל שוב אני מדגישה שחשוב להחזיר אותו לישון ולא לוותר, כי ויתור יגרום ליקיצות מוקדמות יותר בלילות ובבקרים הבאים.

כמו כן, חשוב כל זמן ההרדמה להשאר בסביבת מיטתו ולא להתרחק ו'לטייל' איתו בבית.

חשיפה לגירויים תוציא אותו מהשינה.

בהצלחה.

054-7772904

bottom of page