top of page

הרדמות עצמאית במיטה

טיפים בנושא שינה של תינוקות
הרדמות עצמאית במיטה

 

כבר מהשבועות הראשונים לחייו של התינוק, ניתן ללמדו להרדם באופן עצמאי.

הקניית הרגלי השינה תלויה בנו ובמה שנלמדו מינקות.

משמע, אם נלמדו כבר בשבועות הראשונים שהרדמות מתבצעת במיטה ללא נוכחות הורית,

כך הוא ידע ויישם לאורך הימים והלילות וילמד לאהוב את מיטתו ולהרגיש בה בטוח.

לכן, המנעו במידת האפשר להרדים את תינוקכם בזמן הנקה / בקבוק, במנשא, בעגלה, על הידיים,

או תוך כדי ליטוף שהוא במיטתו. הניחו אותו במיטה בהתאם לסימני העייפות ואחרי טקס שינה,

וכל עוד הוא שוכב רגוע בנסיון להרדם, ניתן לאפשר לו זאת ולעזוב את החדר.

כמובן שאם הוא בוכה, חיזרו להרגיע בין אם במיטה ובין אם על הידיים, אך ברגע שנרגע שוב,

ניתן לעזוב את החדר. הרגל זה יסייע לו רבות לישון לילות רצופים וארוכים.

 

חזרה לטיפים של עדי ולטר

054-7772904

bottom of page