טיפים בדרת הורים

העברת אחריות

על מנת שילדכם יוכלו להתמודד עם משימות החיים, אפשר להם לקחת אחריות על מעשיהם בפרט ולהיות אחראיים לעצמם בכלל. כמובן שלכל גיל יש את תחומי האחריות הרלוונטים. הציפיות שלכם צריכות להיות תואמות גיל

בכדי לא ליצור אצל הילד חוויה מתסכלת של חוסר הצלחה.

 

בגילאים הצעירים נצפה מהם לשמור על צעצועיהם.

סביב הגמילה נצפה מהם להיות אחראים לגופם ולהרגיש בצורך של ללכת להתפנות.

בגיל ביה"ס הם יהיו אחראיים לבצע את המטלות הנדרשות מהם וכו'...

 

האחריות נותנת להם תחושת מסוגלות המחזקת להם את הביטחון העצמי.

 

054-7772904