top of page
טיפים בדרת הורים

העברת אחריות

על מנת שילדכם יוכלו להתמודד עם משימות החיים, אפשר להם לקחת אחריות על מעשיהם בפרט ולהיות אחראיים לעצמם בכלל. כמובן שלכל גיל יש את תחומי האחריות הרלוונטים. הציפיות שלכם צריכות להיות תואמות גיל

בכדי לא ליצור אצל הילד חוויה מתסכלת של חוסר הצלחה.

 

בגילאים הצעירים נצפה מהם לשמור על צעצועיהם.

סביב הגמילה נצפה מהם להיות אחראים לגופם ולהרגיש בצורך של ללכת להתפנות.

בגיל ביה"ס הם יהיו אחראיים לבצע את המטלות הנדרשות מהם וכו'...

 

האחריות נותנת להם תחושת מסוגלות המחזקת להם את הביטחון העצמי.

 

054-7772904

bottom of page