top of page
טיפים בדרת הורים

התייחסות חיובית

פעמים רבות בשגרת חיינו העמוסה אנחנו שוכחים לשים לב לדברים הטובים שילדנו עושים ועיקר תשומת הלב שלנו

הולכת להתנהגות המפריעה, זאת שקשה לנו לקבל.

השתדלו לפחות פעם ביום לשים לב גם להתנהגות חיובית של ילדכם, כמו לדוגמא משהו שהוא עושה באופן עצמאי,

עזרה כלשהי בבית והתנהגות יפה לזולת.

גם אם אותה התנהגות הינה עניין שבשגרה, התייחסות אליה תעצים את תחושת השייכות של ילדכם לבית ולמשפחה

ובעתיד תחזק את יכולתו לבצע מטלות שנדרשות ממנו.

 

משפטים כמו: "איזה יופי התארגנת בזמן לביה"ס", "ראיתי שעזרת לאחיך לנעול נעליים",

"אני שמחה לראות שסיימת את שיעורי הבית", יחזקו את תחושת המסוגלות של ילדכם, את הקשר שלו איתכם

ואת הרצון לשתף פעולה עם בקשותיכם.

 

חזרה לטיפים של עדי ולטר

054-7772904

bottom of page