top of page

טקס שינה - שנות יום

טיפים בנושא שינה של תינוקות

​תינוקות וילדים שנמצאים בבית עם הוריהם או עם מטפלת, מומלץ לעשות להם טקס שינה גם לפני שנות היום.

טקס קצר וענייני של שתי פעולות שייעשו בסדר קבוע על מנת לסמן לתינוק שאחריהן הוא הולך לישון.

טקסים לדוגמא:      

החלפת חיתול והגפת תריסים.                     

כיבוי האור ושיר קצר בדרך למיטה.                     

סיפור והחלפת חיתול.

על טקס השינה להיות שונה לגמרי מטקס השינה של הערב. מומלץ להשכיב לישון ביום

כ 20 דק' מתחילתם של סימני העייפות.

 

חזרה לטיפים של עדי ולטר

054-7772904

bottom of page