top of page

סימני עייפות

טיפים בנושא שינה של תינוקות
סימני עייפות

גם בשנות היום וגם בשנת הלילה, התזמון הנכון ביותר להשכיב לישון, הוא בהתאם לסימני העייפות. (פיהוקים, שיפשופי עניים, גירוד באוזן, גירוד בראש, חוסר שקט).

חשוב לשים לב לסימני העייפות של ילדכם ולהענות להם בהתאם. כלומר, במהלך היום כדאי לחכות כ- 20 דק' של פעילות שקטה

בין הפיהוק הראשון להשכבה לישון.

בערב לעומת זאת, כדאי להתחיל את טקס השינה עם תחילתם של סימני העייפות, ולהשכיב לישון.

גם אם הם מופיעים בסביבות השעה 18:00.

סימני העייפות הינם תגובה טבעית של הגוף ולכן כדאי לשים אליהם לב ולהענות בזמן.

 

חזרה לטיפים של עדי ולטר

פעמים רבות אני נתקלת בשאלות כמו: מתי הכי נכון להשכיב לישון? איך אני יודעת שהוא עייף?

למה הוא ישן שנות קצרות במהלך היום? למה קשה לו להרדם?

054-7772904

bottom of page