February 3, 2019

December 18, 2017

December 4, 2017

November 27, 2017

Please reload

פינת הבלוג שלי

December 4, 2017

כמה בחירות יש לנו במהלך היום? אנחנו אפילו לא מודעים לכמות הבחירות. הן כל כך שגרתיות שאנחנו לא עוצרים לחשוב לגביהן.

כך גם לילדינו. 

יש להם אפשרות לבחור במגוון תחומים במהלך היום שלעיתים בלי לשים לב אנחנו בוחרים עבורם. 

מה...

Please reload