top of page

הורים מספרים למצלמה

הורים לילדים שעברו תהליך לייעוץ שינה מספרים

על הדרך שעברו מרגע קבלת ההחלטה ועד לתוצאה הסופית

שבה הילד נרדם באופן עצמאי וישן לילות רצופים למשך תקופה ארוכה. משתפים בתחושות ובקשיים שליוו אותם לאורך הדרך.

שירלי ועידו מספרים על התהליך שעברו

עם אופק בן ה 9 חודשים.

מינה ונדב מספרים על התהליך שעברו

עם עמרי בן שלוש שנים וחמישה חודשים

שירלי ועידו מספרים על התהליך שעברו

עם אופק בן תשעה חודשים.

איריס ואורן מספרים על התהליך שעברו

עם איתמר בן שנה וחמישה חודשים.

054-7772904

bottom of page