top of page

5 שנים ומעלה

שינה של ילדים מיל 5 ומעלה

5 חודשים - 5 שנים

שינה של פעוטות

ייעוץ שינה - לפי גיל

לידה - 5 חודשים

שינה של תינוקות מלידה

בסביבות גיל 3 נעשה שינוי נוסף באופי השינה של ילדכם.

הפעוט נהיה כבר ילד, לרוב כבר לא זקוק לשנת צהריים כי היא מתחילה לפגוע בהרדמות של שנת הלילה והוא זקוק לפחות שעות שינה לאורך היממה.

בסביבות גיל 5 חודשים, משתנה אופי השינה של התינוק כתוצאה משינויים פיזיולוגים המושפעים מהורמונים שמתחילים להיות מופרשים בגופו. לרוב תינוק שישן טוב עד גיל 5 חודשים על אף שנרדם עם עזרה - יתחיל להתקשות בהרדמת ולהתעורר יותר בלילה.

לכן זה הגיל הנכון להתחלת תהליך ללימוד הרגלי שינה טובים.

נושא השינה מעסיק אותנו למעשה מרגע הלידה. האם התינוק ישן טוב, איך נלמד אותו לישון טוב, כמה הוא צריך לישון ועוד שאלות רבות סביב נושא השינה בחודשיי חייו הראשונים של התינוק.

ניתן להקנות לתינוק הרגלי שינה טובים כבר מהחודש הראשון.כמה שעות שינה נחוצות לילדים

054-7772904

bottom of page